top of page

באלי טאלי

המשלוחים מתבצעים ביום ה׳ למרכז, השרון, פרדס חנה וישוביי הסביבה

הזמנות משלוחים מראש בלבד בימים א׳ - ד׳

בימים ה׳ ו' ניתן להגיע ספונטנית בין 12:00-15:00 זמיר 120 פרדס חנה

הזמנות